Anivellació d'una plataforma elevadora en l'entorn rural