La llengua abans de la lingüística, arran d'unes notes d'Antoni de Bastero