La Consulta i el prefaci quadripartit de l’Espill de Jaume Roig