La regió de Girona: un model territorial en transformació, amb potencial i fràgil