Estudi de la mobilitat en diferents xarxes de transport públic