Sobre l'aplicació de les transformacions en una gramàtica generativa i transformacional