Estudi numèric de la compatibilitat tèrmica entre formigó i barres de FRP

Sala Pinsach, David
Share
L’objectiu del següent projecte és l’anàlisi de l’efecte tèrmic en el comportament de les barres de FRP i el recobriment de formigó mitjançant eines numèriques. Els models numèrics que es faran servir contemplaran les diferències entre les propietats elàstiques (mòdul d’elasticitat) i tèrmiques (coeficient de dilatació tèrmica) dels diferents materials. Amb aquests models es realitzaran estudis per analitzar la possible influència de paràmetres com increment de temperatura (ΔT), diàmetre de la barra (db) o relació entre recobriment i diàmetre de la barra (c/db). Igualment, es farà una comparativa entre resultats numèrics i models analítics existents en la bibliografia de referència ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0