Simulació d’un motor de combustió interna alternatiu

Holubeu, Kiryl
Share
L’àrea de màquines i motors tèrmics i mecànica de fluids disposa d’un software de simulació de motors 4T de combustió interna alternatius - IC Engine d’ANSYS 14. Aquest programari ofereix la possibilitat d’estudiar dinàmica de fluids en contacte amb les parts en moviment (exemple: vàlvules, parets del cilindre, pistó) passant per conductes d’admissió i escapament, programar simulacions pertinents seguint una seqüència ordenada i automatitzant les operacions repetitives. Per a l’estudi disposem d’un motor monocilíndric KINLON 4 temps de cicle Otto. Prèviament, s’hn recollit totes les dades geomètriques necessàries i s’ha realitzat el model 3D per poder estudiar la geometria en l’entorn CFD. Les dades obtingudes fent assaigs en el banc de flux sobre la geometria real serveixen per avaluar els resultats de simulacions realitzades per a l’estudi del conducte d’admissió segons el procediment d’anàlisi Port Flow ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0