Remolc segador autocarregador de farratge amb dispositiu de barreja

Martí Colomé, Pere
Share
Agropecuària El Turó és una explotació ramadera de bestiar boví dedicada a la producció de llet. En l’explotació l’alimentació del bestiar es divideix en dos grans grups, el primer és el farratge en verd recol•lectat diàriament al camp i el segon és el menjar emmagatzemat en la granja. Actualment disposa de 5 màquines diferents per a la tasca, 2 tractors, un remolc tipus Unifeed, una segadora picadora i un remolc per transportar el farratge en verd. La preparació de l’alimentació es realitza de la següent manera, un cop segat el farratge en verd i transportat fins a l’explotació aquest és descarregat i posteriorment carregat amb el segon tractor, el qual disposa de pala carregadora, dins el remolc Unifeed, la qual cosa suposa una gran inversió de temps, consum de gasoil i genera pèrdua de farratge. D’altra banda, també es veu excessiva la quantitat de maquinària emprada per a una única tasca. És per aquest motiu i els expressats anteriorment que l’empresa veu necessària la fabricació d’una màquina polivalent capaç d’efectuar tota l’operació d’alimentació. L’abast de projecte serà dissenyar un remolc agrícola equipat amb sistemes de sega, recollida de farratge en verd i sistema de barreja. La segadora s’ha de poder desmuntar fàcilment tenint en compte la possibilitat de canvis en l’alimentació ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització