Millora de les aportacions d'aigües residuals d'origen industrial a depuradora