Estudi previ per l’adaptació de la nau 1 de la fàbrica tèxtil La Burés d’Anglès per la realització d’un mercat cobert

Localització