Anàlisi de les preferències entre la compra i el lloguer de l’habitatge i la influència de la crisi econòmica actual sobre els significats associats per la població a un règim de tinença o altre

Freixes Hernández, Jordina
Share
El règim en propietat ha estat la tinença majoritària a Catalunya i Espanya durant les darreres dècades, un fet que ha portat que poques persones es plantegin un altre règim d’habitatge per el cicle de la vida. Tal i com veurem més endavant, Espanya és un dels països de la Unió Europea amb unes de les taxes més altes d’habitatge en propietat Aquest estudi es basa en les variables generalment subjectives que porten a les persones a escollir un règim o altre. Però degut a la crisi econòmica, alguns significats anteriorment associats a la propietat i d’altres al lloguer, es poden haver vist alterats per la inestabilitat actual i les conseqüències devastadores que viuen algunes famílies. Per aquest motiu, els principals objectius del treball són: 1. Conèixer quins són els principals paràmetres subjectius que fan que les persones escullin una opció en comptes de l’altre. 2. Conèixer si els significats fins ara associats a cada règim han estat alterats, reconsiderats o contraposats, a causa de la inestabilitat del moment, degut a la crisi econòmica ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització