Estudi conceptual, disseny i construcción d’un prototip de quadre de bici amb fusta laminada