Desenvolupament d'una aplicació web per a l'administració i organització acadèmica

Share
El propòsit és la creació d’una aplicació web per a l’administració d’acadèmies i escoles. En aquest cas em centraré en la creació d’una aplicació web dirigida al funcionament d’una escola de música. Es va triar una acadèmia de música, perquè aquestes, com qualsevol altre centre educatiu, necessiten disposar d’una administració i un control estricte d’allò que passa al seu centre. Podríem dir que això inclou com a tasques més bàsiques: controlar les assignatures que s’estan cursant, així com els cursos que ofereixen, els alumnes que estan matriculats al centre, els professors i el personal que intervé en el dia a dia, i també gestionar l’expedient acadèmic dels alumnes. Deixant a part les acadèmies de música, el cas es dóna en general, per qualsevol centre educatiu o universitari. Actualment, podem trobar en el mercat diverses aplicacions ofimàtiques que s’utilitzen en els centres educatius per aquestes tasques, però quan l’interès recau en trobar una aplicació menys complexa, les opcions a escollir disminueixen considerablement. Però també hi ha un problema addicional que han d’afrontar: els horaris. Com es poden realitzar uns horaris, tenint cura d’evitar el solapament d’hores? Com podríem aconseguir un bon aprofitament i distribució de totes les aules del centre? Quan més es necessita una aplicació amb una gestió simple i còmode, ens trobem que existeixen pocs recursos per a dur a terme els nostres propòsits. La solució que es va proposar és dissenyar una Single Page Application (SPA) amb un disseny simple, que consumeix una API REST, que permet desenvolupar fàcilment altres clients com p.e apps per smartphones ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0