Sistema de màrqueting a partir d’imatges a les xarxes socials i monedes virtuals

Arnau Pérez, Adrià
Share
Des d’un punt de vista social, el màrqueting és el link entre els requeriments materials de la societat i els seus patrons de resposta econòmica. El màrqueting és la ciència d’escollir els mercats objectius a través del seu anàlisis i segmentació, així com el fet d’entendre el comportament de consum i proporcionar un valor afegit en el seu valor. Entendre aquest comportament és necessari per oferir productes amb més valor afegit. Avui en dia, internet és un dels recursos més usats per tal d’obtenir aquesta informació i és una eina l’ús del qual incrementa cada dia en el món sencer. En un estudi recent elaborat per SocialBankers, examinen una col•lecció de més d’un milió de publicacions realitzades per empreses a 30.000 pàgines de Facebook, per tal de trobar quin tipus de publicació rep més participació. Tenint en compte els següents punts: - la xarxa s’està tornant visual; - el mitjà més eficaç per a les empreses per a generar clients són les imatges; - tecnològicament es poden crear algoritmes destinats al mining que funcionin ràpid; i - la creació de noves monedes virtuals està sent acceptada per als consumidors. La motivació principal del projecte és combinar els punts anteriors per a la creació d’un sistema de màrqueting inexistent fins a dia d’avui. Aquest nou sistema s’ha anomenat PhotoPotter. El propòsit d’aquest projecte és demostrar que convertir imatges a monedes és viable i factible a escala d’Internet, essent aquestes beneficioses per al seu ús en màrqueting. El sistema a dissenyar ha de ser un sistema capaç d’extreure informació (mining visual) de les imatges que pugen diàriament els usuaris a les xarxes socials, més concretament identificar quins logotips hi apareixen. A més a més, aquest sistema recompensarà als usuaris per cedir les seves fotos, i depenent de la qualitat i quantitat de la informació que se n’obtingui, hi produiran de forma proporcional la moneda virtual. Aquesta moneda podrà ser utilitzada per comprar productes i serveis que ofereixin les empreses (mercat primari). També hi haurà un mercat secundari on les monedes es podran intercanviar amb monedes de curs legal. La informació extreta de les imatges dels usuaris serà compartida a les empreses perquè, juntament amb dades de perfil, puguin extreure estadístiques sobre gustos, hàbits, perfilat d’usuaris... D’aquesta manera les empreses podran realitzar una segmentació dels seus consumidors. Creiem que les empreses acceptaran aquesta nova forma de màrqueting ja que sempre estan buscant noves formes útils de realitzar màrqueting, i aquesta pot ser útil ja que aporta més informació de l’usuari, informació que fins ara no es tenia en compte ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0