Estudi i caracterització del control de moviment per exteriors del robot mòbil Bigbot