Disseny i automatització d'un mesclador bicònic

Morera Casas, Eloi
Share
Un mesclador bicònic és un equipament industrial utilitzat comunament en la indústria farmacèutica i alimentària. Laboratorios Hipra S.A., és una empresa farmacèutica veterinària dedicada a la investigació, producció i comercialització de productes per a la salut animal. Actualment, Hipra disposa d’un mesclador de format bicònic per a la producció de medicaments en pols. Aquest mesclador va ser adquirit per l’empresa l’any 1985. Té una capacitat útil de 2000 litres. L’objecte del projecte és dissenyar un nou mesclador bicònic amb capacitat per a 3000 litres de producte, en base a la instal·lació actual, respectant les barreres arquitectòniques de la ubicació actual. També es dotarà a la maquinària dels elements necessaris que permetin controlar tot el cicle de producció, incloent pesat automàtic de producte d’entrada, posicionament del dipòsit i vàlvules d’entrada i sortida de productes automàtiques ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització