Disseny d'una turbina picohidràulica d'impulsió d'eix horitzontal per a assajos de laboratori

Share
Una turbina hidràulica és una màquina la qual està formada principalment per un rodet (un rotor giratori) a través del qual passa contínuament un flux d’aigua, el qual la fa moure gràcies a l’energia cedida pel fluid. Actualment, s’està estudiant el rendiment de turbines d’impulsió d’eix vertical simples (rodes d’aigua), que són molt utilitzades en països en vies de desenvolupament. El rendiment d’aquestes turbines no arriba al 30%. Mitjançant turbines d’eix horitzontal i optimitzant-les, es podria millorar aquest rendiment. Per aquest motiu, cal dissenyar una turbina hidràulica d’impulsió d’eix horitzontal que permeti realitzar diferents tipus d’assajos en el laboratori d’hidràulica del laboratori d’hidràulica de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. L’objectiu del projecte és dissenyar una turbina picohidràulica d’impulsió d’eix horitzontal per poder-ne realitzar un estudi paramètric ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització