Estudi paramètric del rendiment d'una turbina picohidràulica d'impulsió d'eix vertical

Aouaj Moudni, Ismael
Share
Les rodes d’aigua són unes turbines hidràuliques d’impulsió d’eix vertical que s’utilitzen àmpliament com a font d’energia mecànica en zones rurals aïllades en països en vies de desenvolupament, com ara a la regió de l’Himàlaia. El rendiment de les turbines instal·lades no arriba al 30%. Es desconeix quantitativament la incidència dels paràmetres de disseny (nombre d’àleps, angle d’inclinació, etc.) en el rendiment assolit. Això fa que, molt probablement, algunes d’aquestes turbines no treballin amb una configuració òptima. Cal un estudi experimental que determini la configuració dels paràmetres de disseny que doni el màxim rendiment. L’objectiu principal és estudiar experimentalment el rendiment d’una roda d’aigua quan es varien els següents paràmetres de disseny: 1) nombre d’àleps; 2) inclinació dels àleps; 3) inclinació de doll d’aigua incident; 4) posició del doll d’aigua incident. Per a cadascun dels casos anteriors, i per a un cabal constant, s’obtindran les corbes de potència i rendiment. En funció dels resultats, es proposarà una configuració òptima per a les rodes d’aigua ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0