Estudi comparatiu entre la construcció convencional i la construcció prefabricada

López Fernández, Yasmina
Compartir
Aquest estudi fa una anàlisi comparativa entre la construcció prefabricada, concepció industrialitzada de l'edificació i l'artesania de la construcció convencional. Es realitza una anàlisi a partir de la construcció convencional, constituïda bàsicament d'estructura de formigó armat i peces ceràmiques, vers la construcció prefabricada, analitzant dues tipologies dins d'aquesta construcció industrialitzada: la construcció prefabricada de tipus pesada formada per peces de formigó armat i la construcció prefabricada de tipus lleugera d'acer, combinada amb elements de fusta i de tipus modular. L'estudi no és tan a nivell constructiu ni s'analitzen les solucions constructives de cada sistema sinó que aquestes ja venen definides per cada projecte inicial facilitat per Prêt a Porter de Prefabricats Pujol (en el cas de construcció prefabricada pesada) i INUIT d''Eideé Arquitectes (en el cas del prefabricat lleuger) S'estableix un prototip d'habitatge al qual s'ajustaran els altres dos projectes per tal que els resultats obtinguts siguin més a aproximats ​
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:Reconeixement - No comercial - Sense obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0