Caracterització de la pauta de ruptura de la fàbrica multicapa i aproximació al valor de la seva resistència