La història de la llengua contemporània davant les escriptures populars de l'exili