Disseny i projecte per a la construcció d’una màquina per a realitzar el tall a les castanyes