Disseny i optimització d'un rodet hidràulic d'un molí fariner de meitat del segle XX situat a Besalú

Localització