La crisi finisecular i la recomposició del món rural a Catalunya