Sismicitat i aplicació de la nova norma sísmica espanyola NCSE-02: reflexions entorn al disseny estructural d’edificis