Generació d’un entorn virtual de treball per un robot Stäubli TX60

Juny Canals, Ignasi
Share
L’objectiu del treball és emular virtualment l’entorn de treball del robot Stäubli Tx60 que hi ha al laboratori de robòtica de la UdG (dins les possibilitats que ofereix el software adquirit). Aquest laboratori intenta reproduir un entorn industrial de treball en el qual es realitza l’assemblatge d’un conjunt de manera cent per cent automatitzada. En una primera fase, s’ha dissenyat en tres dimensions tot l’entorn de treball que hi ha disponible al laboratori a través del software CAD SolidWorks. Cada un dels conjunts que conformen l’estació de treball s’ha dissenyat de manera independent. Posteriorment s’introdueixen tots els elements dissenyats dins el software Stäubli Robotics Suite 2013. Amb tot l’anterior, cal remarcar que l’objectiu principal del treball consta de dues etapes. Inicialment es dissenya el model 3D de l’entorn de treball a través del software SolidWorks i s’introdueix dins el software Stäubli Robotics Suite 2013. En una segona etapa, es realitza un manual d’ús del nou software de robòtica ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0