Model de predicció de la cotització del preu del porcí, basat en la teoria dels expertons i en xarxes neuronals