Disseny i síntesi de lipopèptids cíclics i de pèptids conjugats derivats de BPC194 amb activitat antimicrobiana