Disseny d’una plataforma per a la pràctica del boccia