(Re)ordenació urbana de Figueres: sector de l’estació convencional

Localització