Implementació en ROS de l’arquitectura software del robot mòbil BIGBOT