El Fons documental de Jordi Verrié i Faget, una aportació a la història de l'educació catalana

Localització