Climatització d'una piscina coberta mitjançant energia solar tèrmica

Valverde Martínez, Dario
Share
Disseny d’una instal•lació tèrmica per a la climatització d’una piscina pública, a la qual es realitzarà l’aportació energètica principal a través d’energia solar tèrmica. A través de la instal•lació dissenyada, que complirà amb la normativa vigent quant a disseny d’instal•lacions tèrmiques, és a dir, el “Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios” RITE (RD 1027/2007) i el “Codi Tècnic de l’Edificació” CTE (RD 314/2006), s’aconseguirà satisfer la demanda d’aigua calenta sanitària del recinte i escalfar l’aigua del vas de la piscina. El recinte municipal estudiat, es troba situat a Villafranca, a Còrdova (Andalusia). Té una altitud de 146 metres, amb coordenades geogràfiques 37º 57’N, 4º 32’ O, i a 27 km de distància de la capital. Té una superfície de 58 km2 , i l’any 2011 comptava amb 4.752 habitants ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització