Eficàcia de bacteris de l’àcid làctic en el control biològic del foc bacterià

Localització