Presentació. El pairalisme: reflexions sobre una paraula, un concepte i dues conjuntures