Pairalisme, història del dret i història de les relacions socials al camp català. Algunes reflexions