Diagnosi d'una llei franquista: la Llei de Redempció de Censos de 1945