El "Tractat de les penes particulars d'infern" de Joan Pasqual: estudi i edició crítica