Pares de nadons prematurs: afrontament de la situació i influència dels suports formals i informals