Mossos i criats: una radiografia del treball assalariat als masos (Girona, 1946)