Multi-attribute auctions: application to workflow management systems

Full Text
Share
Resource and task allocation for workflows poses an allocation problem in which several attributes may be involved (economic cost, delivery time, CO2 emissions...), therefore, it must be treated from a multi-criteria perspective so that all of the attributes are taken into account when deciding the optimal assignments. Auction mechanisms offer the chance to allocate resources and services in a competitive market environment whilst optimizing outcomes for all of the participants. In this thesis, we propose the use of multi-attribute auctions for allocating resources to workflows occurring in dynamic environments where task performance is uncertain. To this end, we present an auction mechanism for allocationg multi-attribute tasks and resources in the workflow domain (PUMAA), a framework for customizing the outcomes of the auctions depending on the domain particularities (FMAAC) and a multi-dimensional fairness mechanism for favouring egalitarian allocations ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.