Decadencia i pervivencia d'una classe rendista: historia oral dels hisendats gironins (1930-2000)