Panorama actual del FOSS4G

Antolín Sánchez, Roberto
Sanz, Jorge
Arias de Reyna, María
Díaz Torres, Alejandro
Sitjar, Josep
Higuera, Santiago
Full Text
Share
Presentació dedicada a les biblioteques o llibreries de components SIG, servidors geogràfics, bases de dades, webmapping, clients d'escriptori i l'estat del desenvolupament per a dispositius mòbils ​
​Tots els drets reservats