De les dades composicionals a una geometria euclidiana sobre el símplex