Realització de pràctiques amb alumnes col·laboradors: una experiència a dret penal