Detecció i generació d'ones acústiques subaquàtiques