La visió d'un investigador 2.0: la visió del Dr. Joaquim Pérez-Losada