La Publicitat dels videojocs de Nintendo: disseny d'una estratègia de màrqueting