Anàlisi de la imatge turística projectada a través dels viatges de premsa: el cas de la demarcació de Girona

Localització